Vereniging van Amateurtuinders ZeistOpeningstijden seizoen 2022

Verenigingsgebouw "De Grifthoek",      Noordweg 5,     3732 HT  De Bilt     

Onze Volkstuinvereniging beschikt over een winkel waar leden in de periode half maart tot einde mei diverse goederen kunnen kopen, zoals:

  • Meststoffen
  • Pot- en stekgrond
  • Bodemverbeteraars
  • Tonkin stokken
  • Zaden
  • Restanten inkoop plantjes
  • etc...


  De openingstijden voor uitgifte van Groenten- en Vruchtplanten zal in 2022, 16 april en 7 mei zijn. Voor meerdere openingstijden van de winkel, download hier de [ Openingstijden ]  Leden van de inkoopcommissie zijn: * Wim Groen, Hans Weijers, * Angela Heins, Arie Goedhart en Jacquelien Leenards


zaden


NB. De 'V.A.T. Bestellijst' is alreeds naar alle leden toegestuurd en kan worden ingeleverd bij Wim Groen.  Indien je niet over een computer of internet beschikt worden deze bescheiden handmatig verstrekt en zijn de bestellijsten handmatig in te leveren bij Wim Groen. Tel: 030 69 536 73.


Het totaalbedrag van de V.A.T. bestelling(en) dient voor de uiterste betaaldatum die is aangegeven op de bestellijst te worden voldaan op bankrekeningnummer NL76 INGB 0002208700 t.n.v. de Vereniging voor Amateur Tuinders Zeist.wortel venkel spinazie brocoli rodekool


green   Formulieren en info zijn te downloaden:

  Zaadprijscourant 2022 Firma van der Wal

  Openingstijden winkel 2022

  Informatie Meststoffen
  Chrysanten kweken